Projektová časť.:

na základe informácií o zdroji vody a sadovníckom zámere, prípadne pôdorysu záhrady Vám odborne vypracujeme dokumentáciu, kde starostlivo zvážime:

Na základe návrhu riešenia závlahového systému spracujeme cenovú ponuku pre inštaláciu systému.
Zavlažovací systém je zložený z mnohých komponentov.:

V prípade,že zdrojom vody nie je vodovod, potom je súčasťou zavlažovacieho systému aj čerpadlo prípadne celá čerpacia stanica.