O závlahe:

Ako zavlažujú

Pri zavlažovaní sa výsuvné časti zavlažovačov vysunú pôsobením hydraulického tlaku nad trávnik a sú vysunuté po celú dobu zavlažovania . Keď prestane tlak pôsobiť opäť sa za pomoci vratnej pružiny zasunú a zostanú ukryté v zemi pod úrovňou trávnika.Čo ich riadi

O riadenie celého zavlažovania sa stará ovládacia jednotka, ktorá je káblovými rozvodmi prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, ktoré otvárajú alebo uzatvárajú prívod vody do jednotlivých sekcií. Ovládacie jednotky sú pripojené na transformátor 230 V /24 V a sú vybavené aj záložným zdrojom energie pre prípad výpadku elektrickej energie.

Kedy nezavlažujú

Neboli by ste spokojní, keby zavlažovanie polievalo záhradu v dobe keď práve výdatne prší. Aby sme tomu predišli, môžeme k ovládacej jednotke pripojiť čidlo zrážok, ktoré reaguje podľa nadstavenia na množstvo zrážok.